ستاره ی ایران ناصریا،مرد همیشه جاوید موسیقی ایران http://iranstar2iran.mihanblog.com 2019-08-19T23:45:43+01:00 text/html 2017-03-17T04:47:47+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ متن های تبریک روز زن و مادر http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3199 <div align="center"><font size="3"><img style="width: 400px; height: 266px;" title="پیامک زیبای تبریک روز زن ، متن کوتاه روز زن" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu10734.jpg" alt="تبریک روز مادر,متن برای روز مادر"> </font><font size="3"> </font></div><p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="3">متن زیبا روز زن و مادر</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">یکی بهم گفت میخوای بری بهشت؟</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">گفتم نه،</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">اونجا فقط جای مادراس!!!</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;گفت:</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">مگه نمیخای کنار مادرت باشی؟</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">گفتم:</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">نه دیگه... این دنیاشو ازش گرفتم، جوونی و روزای خوبشو واسم گذاشت!!!</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">پیر شد تا من جوون شم</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">زشت شد تا من خوشگل شم</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">غصه خورد تا من بخندم</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">کهنه پوشید تا من نو باشم</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">گرسنه خوابید تا من حسرت چیزی رو نخورم</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">دیگه نمیخوام تو بهشت هم شب و روز حواسش به من باشه...</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">بذار حداقل اونجا برا خودش راحت زندگی کنه!</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">کاش فقط "یک روز" مادرم برای خودش زندگی میکرد...</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">به افتخار مادرا..</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p class="imgarticle" align="center"><font size="3"><img style="border: 0px #ffffff;" title="متن های تبریک روز زن و مادر , تبریک روز زن" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff32.gif" alt="متن های تبریک روز زن و مادر , تبریک روز زن"></font></p> text/html 2017-03-17T03:50:30+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ اس ام اس های فلسفی http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3200 <div align="center"><p class="imgarticle"><font size="3"> <img style="width: 400px; height: 360px;" title="اس ام اس های فلسفی عاشقانه،اس ام اس های فلسفی جدید" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu10663.jpg" alt="اس ام اس های فلسفی معنی دار,اس ام اس های فلسفی و آموزنده"> </font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="3">...</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">انسانهای بی هدف&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">تا آخر عمر&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">ابزار انسانهای&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">هدفمند خواهند شد...؟!</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p class="imgarticle"><font size="3"><img style="border: 0px #ffffff;" title="اس ام اس های فلسفی,اس ام اس های فلسفی زیبا" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff7.gif" alt="اس ام اس های فلسفی,اس ام اس های فلسفی زیبا"></font></p></div> text/html 2017-02-15T07:51:47+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ لعنت به بعضی... http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3198 <div align="center"><div class="content"> <div id="post_message_1529991"> <blockquote class="postcontent restore "> <div style="text-align: center;"><br><div style="text-align: center;"><b><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3"><font color="Sienna"><img src="http://s2.picofile.com/file/7268591826/1313614000217397_orig.jpg" alt="" height="341" border="0" width="411"></font></font></span></b></div><b><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3"><font color="Sienna"><br><br><font color="#000000">لعنت به بعضی آهنگــــا .. <br> <br> بــه بعضی خیابونــــا .. </font></font></font></span><span style="font-family: Times New Roman"><font size="3"><font color="Sienna"><font color="#000000"> <br> <br> بــه بعضی حرفـــــا .. <br> <br> لعنتیا آدمو میبرن به روزایـــی کــــه .. <br> <br> واســـه از بیــن بُـــردنـش تـو ذهـنـت .. <br> <br> ویــــرون شــــــدی .. </font><br> <br> </font></font></span></b> <br> <div style="text-align: center;"><b><span style="font-family: Times New Roman"><br></span></b></div></div> </blockquote> </div> </div></div> text/html 2017-02-15T07:46:00+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3197 <div align="center"><p class="imgarticle"><font size="3"> <img style="width: 400px; height: 377px;" title="جوکهای خنده دار ، طنز نوشته" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu10533.jpg" alt="مطالب طنز و خنده دار , جوکهای خنده دار کوتاه"> </font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="3">جوکهای خنده دار کوتاه</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">ﺗﻮ ﺧﺎﺭﺝ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺴﺮﺍ ﭼﺸﺸﻮﻥ ﺑﻪ ﭼﻦ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﯿﺨﻮره</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">سینه ﺳﭙﺮ</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">نگاه ﺟﺬﺍﺏ</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮊﮐﻮﻧﺪ</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">ﺁﺳﺘﯿﻨﺎ ﺑﺎﻻ</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">ﻗﺪﻡ ﻫﺎ ﺷﻤﺮﺩﻩ</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">حاﻻ ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ :جعفر ﻣﯿﻮﻓﺘﻪ ﺭﻭ ﮐﻠﻪ ﺭﻓﯿﻘﺶ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﮏ ﮐﺎﺭﯼ ﻭ ﺷﻮﺧﯽ ﺧﺮﮐﯽ ﻭ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﺷﻢ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﺱ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﻧﮕﺎﺵ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﯾﺎ نه&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p class="imgarticle"><font size="3"><img style="border: 0px #ffffff;" title=" مطالب طنز و خنده دار , جوکهای خنده دار کوتاه" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff2.gif" alt=" مطالب طنز و خنده دار , جوکهای خنده دار کوتاه"></font></p><br></div> text/html 2017-02-15T07:40:54+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ تست هوش: برچسب مکعب مجهول http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3196 <div align="center"> <p class="imgarticle"><a title="تست هوش برچسب مکعب مجهول ، تست هوش" href="http://www.beytoote.com/fun/enigma/iqtest-cube2-unknown.html" target="_blank"> </a><img style="width: 450px; height: 450px;" title=" تست هوش ، تست هوش عددی" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu10557.jpg" alt="معماهای سخت با جواب,معما همراه با جواب"><a title="تست هوش برچسب مکعب مجهول ، تست هوش" href="http://www.beytoote.com/fun/enigma/iqtest-cube2-unknown.html" target="_blank"> </a></p><p class="imgarticle"><br></p><p style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3">تعدادی مکعب داریم که هر کدام با یک برچسب عددی مشخص شده اند.</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3">به شکل بالا نگاه کنید، هر کدام از مکعب ها یک برچسب عددی خورده است. ولی برچسب یکی از آنها مجهول است. آیا می توانید آن را مشخص کنید؟</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3">&nbsp;</font></p><font color="#FF0000" size="3">جواب<br><br></font><font size="3"><strong>↓↓↓</strong></font></div> text/html 2017-02-10T05:42:45+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ طنز.. http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3195 <div align="center">خدا هم تو خلقتشون مونده !<br> <img src="http://www.irannaz.com/images/2014/04/writings-humor-and-funny-pictures-irannaz-com-16.jpg" alt="" border="0"><br></div> text/html 2017-01-17T04:41:23+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ قرار http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3194 <div align="center"><img src="http://3ali3.com/wp-content/uploads/2016/08/ax-neveshte-1.jpg" alt="" width="496" height="496" border="0"></div> text/html 2016-12-27T06:57:17+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ جملات زیبا و خواندنی http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3191 <div align="center"><p class="imgarticle"><font size="3"> <img style="width: 400px; height: 343px;" title="جملات زیبا و کوتاه، جملات زیبا و دلنشین" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu10253.jpg" alt="جملات زیبا در مورد زندگی, جملات زیبا در مورد خدا"> </font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="color: #ff9900; font-size: 8pt;">جملات زیبا و فلسفی</span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">زندگی&nbsp;میتواند فوق العاده باشد؛</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">اگر&nbsp;دیگران</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">ما را به حال خودمان بگذارند....</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p class="imgarticle"><font size="3"><img style="border: 0px #ffffff;" title="جملات زیبا و خواندنی , جملات زیبا‏‏" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/an13.gif" alt="جملات زیبا و خواندنی , جملات زیبا‏‏"></font></p><br></div> text/html 2016-12-22T05:37:01+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ دهمین سالگرد ناصریا http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3189 <div align="center"><img src="http://s2.picofile.com/file/7200076876/2nbxflg.jpg" width="468" height="317"></div><font size="3"><br></font><div align="justify"><font size="3">29 آذر 85.....</font><br><font size="3">10 سال از پر کشیدنت گذشت.10 سال از آسمانی شدنت گذشت.چقدر&nbsp; دلتنگ توییم.کاش بودی.کاش...</font><br></div><br> text/html 2016-12-16T07:33:20+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ میلاد با سعادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع) بر تمامی مسلمانان مبارک http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3188 <div align="center"><p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif;"><img alt="میلاد پیامبر و امام صادق" src="http://s5.picofile.com/file/8161938026/Veladat_Payambar_3.jpg" style="height: 338px; width: 450px;"></span></span></p><br></div> text/html 2016-12-16T07:27:00+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ اس ام اس میلاد رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع) http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3187 <div align="center"><font size="3"><br> </font><p class="imgarticle"><font size="3"> <img style="width: 400px; height: 253px;" title=" پیام تبریک به مناسبت میلاد رسول اکرم، پیامک میلاد رسول اکرم" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu10207.jpg" alt="میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق، میلاد رسول اکرم و امام صادق"> </font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-size: 8pt; color: #ff9900;">&nbsp;میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق (ع)</span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">دل با صفا شد،پر از نور خدا شد</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">ولادت حضرت ختم الانبیا شد</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">عیان به عالَم،مَهِ مهر و وفا شد</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">ولادت حضرت ختم الانبیا شد</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="color: #1f1f1f;">میلاد پیامبر مبارك</span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p class="imgarticle"><font size="3"><img style="border: 0px #ffffff;" title="پیامک میلاد رسول اکرم, میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff46.gif" alt="پیامک میلاد رسول اکرم, میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق"></font></p><br></div> text/html 2016-12-14T07:11:14+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ صبح یعنی مست صدای تو http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3186 <div align="center"><div style="text-align: center;"><img src="http://www.axgig.com/images/05409494281313905002.jpg" alt="" border="0"><br><br><br><br><b><span style="font-family: Georgia"><font size="3"><font color="#696969">صبح یعنی <font color="#FF0000">مست </font>صدای تو<br> <br> ظهر یعنی<font color="#FF0000"> انتظار</font> تو<br> <br> عصر <font color="#FF0000">یعنی</font> دلتنگم برای تو<br> <br> شب یعنی یاد تو<br> <br> و تو یعنی تمام <font color="#FF0000">لحظه </font>های من</font></font></span></b><br></div><br></div> text/html 2016-12-04T07:36:59+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ ناشنوا باش… http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3185 <div align="center"><font color="dimgray"><b><font size="4"><span style="font-family: arial"><font color="red">ناشنوا</font> باش… <br> <br> <br> وقتی همه از<font color="silver"> <font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">محال بودن</span></font></font><font color="gray"> آرزوهایت</font> <font color="#666666">سخن</font> می گویند <br><br><br></span></font></b></font> <br> <img src="http://s3.picofile.com/file/7626954294/wdex7laqpq5hw2vnaj7z.png" alt="" width="444" border="0" height="285"><br></div> text/html 2016-11-19T04:58:55+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ اربعین حسینی بر تمامی شیعیان تسلیت باد http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3184 <div align="center"><img alt="" src="http://www.takmoj.com/wp-content/uploads/2015/11/181b3e6befb57e0cd00fdab08db0d44c_takmoj.com.jpg" width="537" height="299"></div> text/html 2016-11-16T04:02:57+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ عکس نوشته http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3183 <div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00836/9kd6ju2ka64h.jpg" alt="" border="0" width="414" height="414"><br></div> text/html 2016-11-09T04:08:31+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ صبورانه در انتظارم بمان http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3182 <div align="center"><b><div style="text-align: center;"><img src="http://www.patugh.ir/up/2013/03/bn1.jpg" alt="" border="0"><br><br><br><font size="3">صبورانه در انتظارم بمان<br> <br> هر چیز در زمان خودش رخ می دهد<br> <br> باغبان حتی اگر باغش را غرق آب کند،<br> <br> <br> درختان خارج از فصل خود میوه نمی دهند . . .<br> </font></div></b><font size="3"><br> <br> <br> <b><div style="text-align: center;">یه روزی میاد که بعدش دیگه مهم نیست فردایی در کار هست یا نه ؟<br> <br> <br> اون روز یا خیلی <font color="Red">خوشبختی یا خیلی بدبخت</font> …</div></b></font><br></div> text/html 2016-11-06T04:39:57+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع) http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3181 <p class="imgarticle" align="center"><font size="3"> <img style="width: 400px; height: 291px;" title="اس ام اس ولادت امام موسی کاظم علیه السلام ، ولادت امام موسی کاظم" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu9998.jpg" alt="تبریک ولادت امام موسی کاظم,پیام تبریک ولادت امام موسی کاظم"> </font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="3">متن تبریک ولادت امام موسی کاظم (ع)</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">شد جلوه گر &nbsp;نور &nbsp;الهی ای &nbsp;مــحبان</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">آمد به دنیا &nbsp;هفتمــین &nbsp;حـامی قــرآن</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">جان جهان فخر عرب آمد به دوران</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">گـــوید مــــنادی بــــا شــور و شـــادی</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">ای مــهدی صــاحب زمان چشم تو روشــن</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p class="imgarticle" align="center"><font size="3"><img style="border: 0px #ffffff;" title="اس ام اس ولادت امام موسی کاظم,اس ام اس ولادت امام موسی کاظم جدید" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/ff15.gif" alt="اس ام اس ولادت امام موسی کاظم,اس ام اس ولادت امام موسی کاظم جدید"></font></p> text/html 2016-11-06T04:38:41+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ مسافر كناریم كه پیاده شد، http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3180 <div align="center"><img src="http://adlet.ir/iransun/uploads/92/Series/Ebax/52/5.jpg" alt="" width="429" height="441" border="0"><br><br><br><br><br><span style="font-family: Arial"><font size="4"><b>مسافر كناریم كه پیاده شد،<br> <br> پنجره ایی گیرم آمد.<br> <br> باقی مسیر را گریستم...<br> </b></font></span><br></div> text/html 2016-11-04T04:31:49+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ اگــر “او” بــرای “تــو” ســاختــه شـــده! http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3179 <div align="center"><b><font color="Plum"><img src="http://deltang90.persiangig.com/new_folder/144.jpg" alt="" width="427" height="349" border="0"><br><br><font size="3" color="#000000"><br><br><br></font></font></b><font size="3"><b>اگــر “او” بــرای “تــو” ســاختــه شـــده!<br> <br> “مـــن” بـــرای “تـــو” ویـــران شـــده* ام!</b></font><br></div> text/html 2016-11-02T05:50:29+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ جوک های بامزه زن و شوهری http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3178 <div align="center"><img style="width: 400px; height: 266px;" title="جوک زن و شوهر، طنز زن و شوهر" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu9988.jpg" alt="جوکهای زناشویی , پیامک زن و شوهری"><br><br><br><br><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-size: 8pt; color: #ff9900;">جک جدید زن و شوهری&nbsp;&nbsp;</span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">زن و شوهر با هم دعوا میکنن</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">مرده زنگ میزنه به مادرش میگه:</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">مامان من میخوام زنمو تنبیه کنم چند روزی میام خونتون</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">مامانش میگه : نه پسرم زنت به یه تنبیه بزرگتر نیاز داره!</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">من میام خونتون</font></p><br></div> text/html 2016-11-02T05:48:01+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ داستان جالب «تنها غازها نیستند» http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3177 <div align="center"><img style="width: 348px; height: 300px;" title="حکایت جالب،حکایت طنز" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fun2031.jpg" alt="داستانهای جذاب,سرگرمی,سایت سرگرمی"><br><br><p style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3">دهقانی یک غاز پیدا می‌کند و به خانه می‌برد. دهقان به غاز غذا می‌دهد و او را مداوا می‌کند. ابتدا حیوان ترسو مردد است و به این فکر می کند که: «چه اتفاقی افتاده است؟ چرا او به من غذا می‌دهد؟»</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3"><br>موضوع هفته‌ها ادامه پیدا می‌کند تا اینکه بالاخره تردیدهای غاز از بین می‌رود. بعد از چند ماه غاز مطمئن می‌شود که: «من در قلب دهقان جا دارم.» و هرچه این غذا دادن ادامه می‌یابد تأییدی بر این باور او است.</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3"><br>در حالی که غاز کاملاً از خیرخواهی دهقان مطمئن شده است، یک روز در کمال ناباوری از قفسش بیرون کشیده می‌شود و کشاورز سرش را می‌برد.</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3"><br>این غاز قربانی تفکر استقرایی شده است. تفکری با گرایش ترسیم نوعی یقین و اطمینان عالم‌گیر بر پایه مشاهدات منفرد. دیوید هیوم، فیلسوف قرن هجدهم، این تمثیل را برای هشدار دادن نسبت به خطرات این نوع تفکر به کار برد. با این همه تنها غازها نیستند که در دام این نوع از تفکر گرفتارند، انسان‌های زیادی هم گرفتارند.</font></p><p style="text-align: justify;" align="justify"><br><span style="color: #800000;"><strong>شما می‌دانید انسانها در دام چه نوع تفکراتی می‌افتند؟</strong></span></p><p style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3"><br></font></p><p style="text-align: justify;" align="justify"><br></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080; font-size: 8pt;">منبع: yekibood.ir</span></p><br></div> text/html 2016-11-01T03:55:13+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ کوچه... http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3176 <div align="center"><img src="http://axgig.com/images/04047808711962523133.jpg" alt="" border="0"><br><br><br><br><font size="3" color="#000000"><i><span style="font-family: tahoma">کوچه...<br><br></span></i> <i><span style="font-family: tahoma">وقتی کوچه بود<br><br></span></i> <i><span style="font-family: tahoma">که عبور تو بود<br><br></span></i> <i><span style="font-family: tahoma">سلام نگاه تو بود<br><br></span></i> <i><span style="font-family: tahoma">کوچه وقتی کوچه بود<br><br></span></i> <i><span style="font-family: tahoma">که باران بود<br><br></span></i> <i><span style="font-family: tahoma">پرستو بود<br><br></span></i> <i><span style="font-family: tahoma">هزار رویای بر زبان نیامده بود<br><br></span></i> <i><span style="font-family: tahoma">وگرنه کوچه چه بود<br><br></span></i> <i><span style="font-family: tahoma">جز راهی اندک<br><br></span></i> <i><span style="font-family: tahoma">با آدم هایی اندک...</span></i></font><br></div> text/html 2016-10-30T03:42:21+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ بغضهای مرطوب مرا باور کن http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3175 <div align="center"><div style="text-align: center;"> <img src="http://8pic.ir/images/g311b74m9g9ty0qmnqdv.gif" alt="" border="0"><br><br><br></div> <font size="3"><br> <b>بغضهای مرطوب مرا باور کن<br><br> این باران نیست که میبارد <br><br> صدای خسته ی قلب من است<br><br> که از چشمان آسمان بیرون میریزد</b></font><br></div> text/html 2016-10-29T04:58:48+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ گاهی باید بعضی احساس هارو... http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3174 <div align="center"><span style="font-family: Arial"><font size="3"><img src="http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/10172/normal_1%20%289%29%7E1.jpg" alt="" width="455" height="303" border="0"><br><br><br><br><br></font></span><font size="3"><b><span style="font-family: Arial">گاهی باید بعضی <font color="#339999">احساس ها</font>رو بذاری<br><br></span></b> <b><span style="font-family: Arial">تو خونه سالمندان <font color="#FF0000">دلت</font><br><br></span></b> <b><span style="font-family: Arial">و انقدر بهشون بی توجهی کنی تا <font color="#3333FF">بمیرن</font>....!!!</span></b></font><br></div> text/html 2016-10-28T05:01:26+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ سه گروه دختر هستن که... http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3173 <div align="center"><font class="text4"><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7391870963/%D8%AC%D9%88%D9%88%D9%88%D9%88%D9%88%DA%A9.gif" hspace="0" border="0" align="bottom"></font><br></div><br><br><br><div align="center"><font size="3"><font color="#009900"><b>سه گروه دختر هستن که کشتن اینا نه تنها مستحبه!!! بلکه واجبه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></b></font><br><br><br><b><font color="#3333FF">1.دارو فروشای توی داروخونه که حس میکنن دکترن </font></b><b><font color="#3333FF"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></b><br><br><font color="#CC0000"><b>2. بلیط فروشای آژانسای هواپیمایی که حس میکنن خلبانن و صاحب پروازن </b></font><font color="#CC0000"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></b></font><br><br><font color="#993399"><b>3. منشی دکترا که هیچ وقت وقت ندارن. و موقع تلفن برداشتن میگن مله ه ه ه </b></font><font color="#993399"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br><br>ای زهر مار مله ه ه ه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></b></font></font></div> text/html 2016-10-28T04:58:09+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ جوک و طنز http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3172 <div align="center"><font class="text4"><img src="http://s2.picofile.com/file/7667485050/fu2652.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br></font></div><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #391bc5;"><strong>امروز یه دختره زنگ زد گفت:شماااااا؟!</strong></span><br></font> <font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #391bc5;"><strong> منم گفتم:ببخشید اشتباه برداشتم …!!</strong></span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #391bc5;"><strong>.</strong></span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #391bc5;"><strong>.</strong></span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #391bc5;"><strong>خودش مُرد از خنده ….فردا تشییع جنازشه!!!</strong></span><br></font> <font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #391bc5;"><strong> ایرانسلم زنگ زد گفت خیلی بات حال کردم،</strong></span><br></font> <font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #391bc5;"><strong> یه هفته بهت اس نمیدم حال کن</strong></span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #cf3a5b;"><strong>♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ جوک های جدید و خنده دار ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦</strong></span></font></p><br> text/html 2016-10-28T04:50:10+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ جوک و طنز http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3171 <div align="center"><p style="text-align: center;"><font class="text4"><p class="imgarticle"><img title="طنز جدید و خنده دار, پلیس های بزرگراه, طنز اصن یه وضعی" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3888.jpg" alt="طنز جدید و خنده دار, پلیس های بزرگراه, طنز اصن یه وضعی" width="401" height="264"> </p></font></p><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #391bc5;"><strong><br></strong></span></font></p><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #391bc5;"><strong><br></strong></span></font></p><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #391bc5;"><strong>امروز یه دختره زنگ زد گفت:شماااااا؟!</strong></span><br></font> <font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #391bc5;"><strong> منم گفتم:ببخشید اشتباه برداشتم …!!</strong></span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #391bc5;"><strong>.</strong></span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #391bc5;"><strong>.</strong></span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #391bc5;"><strong>خودش مُرد از خنده ….فردا تشییع جنازشه!!!</strong></span><br></font> <font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #391bc5;"><strong> ایرانسلم زنگ زد گفت خیلی بات حال کردم،</strong></span><br></font> <font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #391bc5;"><strong> یه هفته بهت اس نمیدم حال کن</strong></span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #cf3a5b;"><strong>♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ جوک های جدید و خنده دار ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦</strong></span></font></p><br></div> text/html 2016-10-28T04:43:27+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ یک وقت اشتباهی مرا پاک نکنی http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3170 <div align="center"><img style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px;" alt="hhr3m3rfrepgcnk5q6.jpg" src="http://kocholo.org/img/images/hhr3m3rfrepgcnk5q6.jpg" width="474" height="321"><br></div> text/html 2016-10-28T04:36:46+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ ﻣــﯽ ﺩﺍﻧـــﯽ… http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3169 <div style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><span style="font-family: century gothic">ﻣــﯽ ﺩﺍﻧـــﯽ<font color="#b22222">…</font><br> </span></font></div><div style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><span style="font-family: century gothic">ﺍﮔـــﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺗﻮﺭﺍ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ</span></font></div><div style="text-align: center;" align="center"><font size="3"><span style="font-family: century gothic">ﺑﺮﺍﯼ ِ ﺑـﯽ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﻮﺩﻥ ِ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘـــ <font color="#ff0000">!</font></span><br></font> </div><div align="center"><font size="3"><span style="font-family: century gothic">ﺷــﺎﯾـــــﺪﺁﺭﺯﻭﯾــﯽ ﺯﯾﺒـــﺎﺗــﺮ ﺍﺯ<font color="#800080"> ﺗـــ ــــﻮ </font>ﺳــﺮﺍﻍ ﻧﺪﺍﺭﻡ <font color="#b22222">… …</font></span></font><br></div> <br> <div align="center"><img src="http://8pic.ir/images/mv93ox8scaz0avopnd2e.jpg" alt="" width="481" height="343" border="0"></div> text/html 2016-10-28T04:34:01+01:00 iranstar2iran.mihanblog.com @@ وقتی نیستی... http://iranstar2iran.mihanblog.com/post/3168 <div align="center"><p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong><img alt="" src="http://kocholo.org/img/images/yji68ciqvas4r3b5igd.jpg" width="537" height="278"></strong></span></p><br></div>